MODEL CANVAS

canvasP Un estudi del teu projecte empresarial present o futur

ALON GÀLVEZ

El Business Model Canvas es una plantilla o eina metodològica que permet analitzar i visualitzar de forma clara, àgil i senzilla la proposta i cadena de valor de la nostra empresa, per ajudar-nos a definir un model de negoci rendible i sostenible, i poder compartir-lo fàcilment amb tota l’organització.

model-canvas