ECONOMIA FEMINISTA

Conferència participativa ECONOMIA FEMINISTA

MÒNICA SERRANO

Dilluns, 7 de març de 2022 19,00 h.

Sala Polivalent Biblioteca Can Baró Corbera de Llobregat

Gratuït

Com està canviant l’economia i com les dones podem contribuir a fer´la més humana.

Doctora Mònica Serrano, del Departament d’Economia (Teoria Econòmica), de la UB. Pertany a un grup de recerca interdisciplinària de Treballs, Institucions i Gènere, i a un grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia.

Ha participat en diversos projectes: Sistemes agraris sostenibles, estudiant la desigualtat social, l’activitat econòmica des del punt de vista d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, Estudis sobre sistemes agraris sustentables, sobre economia i canvi climàtic des d’altres vessants… I ha participar en diverses publicacions rellevants sobre economia, i la seva tesi doctoral versa sobre emissions atmosfèriques i política mediambiental. Imparteix conferències i ha participat en diversos congressos sobre economia.

La conferència del dia 7 de març pretén donar llum sobre l’estat de l’economia actual i com les dones podem influir, o ho fem sense adonar-nos, de manera que pugui millorar o empitjorar l’estat de les coses, tal com tenim el panorama actual. Ens plantegem si el sistema capitalista encara té validesa, si hauria de canviar i com, i de quina manera pot ser més justa i integradora.