PINTURA

pinturaPINICIACIÓ A LES ARTS PLÀSTIQUES – TERESA RIERA
La creativitat no es un luxe, sinó una estratègia de supervivència humana. Sentim l’impuls d’explorar, inventar, conèixer, canviar, innovar. La creativitat és la facultat que ens permet sobreviure i progressar en un entorn canviant i accelerat. Es a més, un component bàsic de la felicitat perquè una de les nostres aspiracions bàsiques es ampliar les nostres possibilitats d’acció i sentir-nos estancats i impotents ens resulta insofrible.